Patai Udom Suksa Big Cleaning Day

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ทุกส่วนการศึกษา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของคุณครูและนักเรียนทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 โดยจะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1567485163272458&type=3    

Continue reading


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 ไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี” และพิธี “เทิดพระคุณแม่” รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. Link: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551632668191041&type=3#              

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรความสามารถพิเศษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

Continue reading