หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร

หนูน้อยอนุบาล ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งระดับอนุบาลชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันกายบริหาร (ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร) ในงาน “100 ปี การศึกษเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” โดยมีรายชื่อดังนี้ ด.ญ.จินตนา ณัฏฐ์เศรษฐ์ อ.3/1 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุวศราภรณ์ อ.3/2 ด.ญ.ศิราภรณ์ บั้งทอง อ.3/2 ด.ญ.มนัสนันท์ เณียมกุณชรณ์ อ.3/2 ด.ช.ธานัท มิตรมุสิก อ.3/2 ด.ญ.ภีรดา วรสิงห์ อ.3/3 ด.ญ.ชญาณ์นันท์ ลุนสา อ.3/5 ด.ช.คุณานนท์ ฬาทอง อ.3/5 ด.ญ.ปุญญิศา ปานยืน อ.3/6 ด.ญ.นภัสภรณ์ ลิมาภรณ์วณิชย์ อ.3/6 ด.ญ.ญดา ธิติชาญกุล อ.3/7 ด.ญ.นาราภัทร กาหลิบ อ.3/8 ด.ญ.ดีกัญญ์ สังแก้ว อ.3/8 ด.ช.มนัสวิน […]

Continue reading


ประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์

ร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนประถมและมัธยมฯส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเข้าร่วมประกวดการจัดตู้ปลาสวยงามในงานวันเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่แล้วเราได้ลำดับที่2 ปีนี้จะได้ที่เท่าไหร่มาส่งแรงใจกันนะคะ    

Continue reading


ประกาศเรื่อง การสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนป.1 – ม.3 วันจันทร์ที่ 18, วันอังคารที่ 19 และวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 และระดับชั้น IP.1 – IP.9 วันจันทร์ที่ 18 – วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

Continue reading


โครงการลูกรักของเรา (แจกสมุดพก) ช่วงเช้า ระดับป.1-ม.3 และช่วงบ่าย อ.1-อ.3

พรุ่งนี้ 12 พย.60 โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดโครงการลูกรักของเรา (แจกสมุดพก) ช่วงเช้า ระดับป.1-ม.3 และช่วงบ่าย อ.1-อ.3 อยากให้ผู้ปกครองสละเวลามากันนะคะ จะได้พูดคุยเรื่องผลการเรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยค่ะ แต่หากใครมาไม่ได้สามารถมารับได้ในวันถัดไป ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยทางครูประจำชั้นจะให้เด็กรับกลับแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองควรมารับเองที่ครูประจำชั้นนะคะ การรับสมุดพกสำคัญมากเพราะจะได้รู้ว่าลูกเราควรช่วยกันเสริมอะไรมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเป็นเทอมแรกค่ะ

Continue reading


Patai Udom Suksa Big Cleaning Day

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ทุกส่วนการศึกษา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีของคุณครูและนักเรียนทุกคน และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 โดยจะเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1567485163272458&type=3    

Continue reading


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 รอบที่ 2 ไผทอุดมศึกษาจัดพิธี “เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา มหาราชินี” และพิธี “เทิดพระคุณแม่” รอบที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ILP และ IP 1-9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ By Su Nieam…. Link: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1551632668191041&type=3#              

Continue reading


โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียน

โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจัดสอบวัดแววสำหรับนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ในปีการศึกษา2560 หลักสูตรความสามารถพิเศษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560

Continue reading