อบรมนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรนายหมู่ รองนายหมู่และกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / IP 4 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรรณชัย บุญพิทักษ์ LT. คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม กองการลูกเสือ สำนักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีฯ ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1496036477083994&type=3

Continue reading


ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ค่ะ

– พฤหัสบดีที่ 15 มิย. 60 พิธีไหว้ครู – จ.10 – อ. 11 ก.ค.60 หยุดชดเชยวันอาสาฬบูชา+วันเข้าพรรษา – พฤ 13 ก.ค. 60 นักเรียนความสามารถพิเศษป.2-ป.6 สอบ Enrichment – พุธ 19-ศ.21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียน ป.1-ม.3 และ IP1-9 *** ตารางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ หากเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ

Continue reading


พิธีไหว้ครู”ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง”รอบ 2 (ป.1-3/IP1-9)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าเรียนดีเด่น” และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนดีเด่นและประพฤติดี และการเรียนก้าวหน้าและประพฤติดี โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1494065353947773&type=3

Continue reading


พิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” รอบที่ 1 (ป.4-ม.3)

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จัดพิธีไหว้ครู “ปลูกดาวเรืองไหว้ครู บูชาพ่อหลวง” พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าเรียนดีเด่น” และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีเนื่องในวันไหว้ครูประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การเรียนดีเด่นและประพฤติดี และการเรียนก้าวหน้าและประพฤติดี โดย ผศ.ดร.กานดา สกุลธนศักดิ์ มัวร์ อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียน เป็นประธานพิธีฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา By Su Nieam…. https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1493991540621821&type=3

Continue reading


Untitled

โครงการรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ” 2of2 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ก่อนออกกำลังกายทุกวันพุธ” โดย นายแพทย์เจษฎา … by Su Nieam ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1486561771364798&type=3

Continue reading


คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผท ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ By Su Nieam…. ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490743224279986&type=3                      

Continue reading


หนูน้อยคนเก่งไผทฯ รับประทานรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองจากองค์โสมฯ

ด.ช.วีรภัทร พัฒนสิน นักเรียนชั้น อ.2/6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นผู้ประทานรางวัล ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ผลงาน “ไปกราบพ่อวันฝนตก” วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่งเข้าประกวดโดย ชมรมบ้านพู่กัน จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป  by Su Nieam ที่มา: https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1490802967607345&type=3

Continue reading