Author Topic: พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 ให้กับคณะครู  (Read 1960 times)

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Webmaster

  • Administrator
  • patai
  • *****
  • Posts: 1302
อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก ประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นประธานพิธี
มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558 ให้กับคณะครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจจรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
โดยได้รับมอบจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการคุรุสภา
ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอุดมลักษณ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นางศรรยา ธรรมมงคล อินทรวิชัย 
2.นางนิธาลัคน์ สุพโปฎก ธนาสิทธิ์พันธ์กุล 
3.นางสัตยา ไตรประวัติ
4.นายวิสุทธิมรรค อำนักมณี 
5.น.ส.กานดา ตั้งเจริญ 
6.นางวรรณี วัจนสวัสดิ์ 
7.น.ส.จุฑา พุทธนิมนต์
8.นางพวงทิพย์ ภคะวา 
9.นายนัฐวุฒิ โคตรนาวัง 
10.นางบุษบา รัตนะวิศ 
11.นางอรดา รำมะพต
12.นางอรอุมา โคตรนาวัง 
13.นางพันทิวา เชิดชู 
14.นางอภิชญา ปัญญาผล 
15.น.ส.มยุรี แตงไทย
16.นางภัทรา เรืองขำ 
17.นางจิตตินันท์ ฮวดใช้ 
18.น.ส.พรทิพย์ จันทราช 
19.น.ส.สมใจ ทีกา
20.นางดวงเดือน เจ็ดสี 
21.นายพิชิต รอดเพชร 
22.น.ส.ทัศนีย์วรรณ เรืองดี 
23.นางรักชนก เนียมเงิน
24.นายนฤดล แสงประดิษฐ 
25.นางเทียมจันทร์ เจิมจรุง 
26.นางนภาภรณ์ มิกานนท์ 
27.น.ส.ชนานันท์ วัฒนสุนทร
28.นางสุชิรา อาจอาสา 
29.น.ส.รัชนี แก้วอ่อน 
30.นางวิไลวรรณ พงษ์เสือ 
31.นายวิเชียร สีเสือ 
32.นางศิริลักษณ์ โรจนประดิษฐ
33.น.ส.ยุพดี ศรีแสง 
34.น.ส.พงษ์ลดา ถนอมรัตน์ 
35.น.ส.กระแสร์ ประเสริฐเมือง 
36.นางไพรวัลย์ ศรียานนท์
37.น.ส.พนารัตน์ หอมเทียน 
38.นางวิจิตรา เทพรักษาใจ 
39.นางศุภลักษณ์ สิทธิเวช 
40.น.ส.อุทัยวรรณ มูลเซอร์
41.นางกัญญาพิชญ์ ประดิษฐกำจรชัย 
42.นางจริยาพร ทรัพย์เมฆ 
43.นางปิยนุช ประไพเพ็ชร์ 
44.นายนิพนธ์ เนียมนิยม
45.นางอัญชลี วิไลศิริ 
46.นางกิ่งแก้ว ศิลาวัชรพล 
47.นายสุวสาร ภคะวา 
48.นางจันทา บุญพืช 
49.นางศรีเรือง จำปางาม
50.นางนรินทร์รัตน์ อยู่เย็น 
51.น.ส.มุกรวี พวงศรี 
52.นางรัตนา นพคุณ 
53.น.ส.งามลักขณา กังวาลเลิศ 
54.นายสุธา เนียมเงิน

*****
https://www.facebook.com/sutha.nieamngern/media_set?set=a.1056904100997236&type=3
ภาพข่าว By Su Nieam....
หมายเหตุ : กรุณาให้เครดิตที่มาของภาพก่อนนำภาพไปใช้....
« Last Edit: มกราคม 18, 2016, 03:26:01 pm by Webmaster »