Author Topic: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.รอบสาม) รุ่นที่ 2,3  (Read 8123 times)

0 Members และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
   วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554
   โรงเรียนจัดอบรมสัมมนา  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.รอบสาม) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3
พิธีเปิดโดย อาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎก นายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
และประธานอำนวยการโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
   โดยวันที่ 18  ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลชาสน์ ศักดาลักษณ์ บรรยายเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพภายใน"  และอาจารย์สยาม ปิยะนราธร เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "หลักการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัดเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเทภสามัญ"
   วันที่ 19  ได้รับเกียรติจาก รศ.ฉันทนา ไชยชิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)    เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
"เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานและตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและการเก็บข้อมูลตามแบบประเมินมาตรฐานการศึกษา"
   ปิดท้ายด้วยการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์พริ้มพราย สุพโปฎกและวิทยากรร่วม
ห้วข้อการเขียนรายงานการประเมิน การเตรียมรับการประเมิน แบ่งกลุ่มศึกษาเอกสาร โดยคณะวิทยากรจาก
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และพิธีรับมอบเกียรติบัตร
   โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
 :)

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
 :)

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
 :)

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
 :)

Webmaster

 • Administrator
 • patai
 • *****
 • Posts: 1302
 :)