ปี 2547
> กาลเวลาผันเปลี่ยนไป กับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน "ตามรอยนิราศพระบาท"
> The Oak and The Reed
> Moontra Kid พิชิตยาเสพติด
ปี 2548
> ปัญญาในสระบัว
> กาลเวลาผันเปลี่ยนไป กับดวงใจที่ใคร่รู้ ตอน "ท่องแดน 8 วัด"
> นิทานอีสป
ปี 2549
> Behind the Food อร่อยย้อนยุค
> ตามรอยพ่อของแผ่นดิน พออยู่
พอกิน และพอเพียง
> รู้ให้ซึ้งถึงแก่นแดนสาเก
> โครงการตามพระราชดำริ: แก้มลิง จุดประกายความคิด แก้วิกฤตด้วยแก้มลิง
> Tomorrow's Alphabet
ปี 2550
> วันทอง 2007: มองอดีต ดูปัจจุบัน สู่วันข้างหน้า ด้วยความพอเพียง
> Save the Earth
ปี 2551
> หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล: คนดีของแผ่นดิน
> Global Warming โลกร้อนแก้ได้ ถ้าเราช่วยกัน
ปี 2552
> Along The Silk Road
> สถานศึกษา 3D
> ผจญภัยเจ็ดคาบสมุทร
> Folktale Project
> Real World Learning
ปี 2553
> The Miracle of Thailand Agriculture
> E-Book Comparison
> Rock'n Roll Project
>